Rozpocz?cie kursu

21 MAJA 2022R. GODZ. 9.00

ul. Mo??cickiego 27, TARNÓW


 Z A P R A S Z A M Y

tel. 663 740 156

Dzwo??: 663 740 156


Zapytanie ofertowe

Imi? i nazwisko:
Telefon:
e-mail:
Kurs w Tarnowie:
Zapytanie:
Podaj wynik:
-
=


KontaktZaj?cia teoretyczne:

33-100 Tarnów ul. Mo??cickiego 27, ul. Okr???na 9


Zaj?cia praktyczne:

Skrzyszów 84, Wola Rz?dzi??ska 228A


Informacje i zapisy na kursy:

OSZ OHP Radom ul. Kraszewskiego 1/7 tel. 48 331 49 54

Tarnów telefon bezpo??redni: 663- 740-156