Rozpoczęcie kursu

TRWAJĄ ZAPISY

ul. Mościckiego 27, TARNÓW


 Z A P R A S Z A M Y

tel. 663 740 156

Dzwoń: 663 740 156


Zapytanie ofertowe

Imię i nazwisko:
Telefon:
e-mail:
Kurs w Tarnowie:
Zapytanie:
Podaj wynik:
-
=


O Ośrodku


Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Radomiu kontynuuje zadania dawnego Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów powstałego w 1974 roku jako zakład budżetowy ówczesnego Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Po likwidacji zakładów budżetowych, od 1 stycznia 2011 roku OCSM przeszedł do struktur Ochotniczych Hufców Pracy, powołany - Zarządzeniem NR 33/BB przez Komendanta Głównego OHP w Warszawie.

Nasz Ośrodek prowadzi działalność szkoleniową, umożliwiającą uzyskanie uprawnień operatora do obsługi wielu maszyn wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z dnia 15.10.2001r. Nr 118 poz. 1263).

Kontrolę programową i merytoryczną nad prowadzonymi kursami pełni Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kursant zostaje dopuszczony do Egzaminu przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Radomiu posiada zaświadczenie o wpisie do rejestruinstytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 

Ośrodek wpisany jest pod numerem eweidencyjnym  2.14/00023/2011.

Główne siedziby naszej bazy w Tarnowie mieszczą się przy ul. Mościckiego 27 i Okrężnej 9.

Po kursie na operatora koparkoładowarki, koparki, ładowarki czy też innych maszyn do robót ziemnych i drogowych otrzymasz uprawnienia, które z pewnością podwyższą Twoje kwalifikacje, a to oznacza nowe możliwości na rynku pracy.

Nie zwlekaj zapisz się na kurs i ciesz się nowym zawodem.

 Z A P R A S Z A M Y  !!!