Rozpocz?cie kursu

21 MAJA 2022R. GODZ. 9.00

ul. Mo??cickiego 27, TARNÓW


 Z A P R A S Z A M Y

tel. 663 740 156

Dzwo??: 663 740 156


Zapytanie ofertowe

Imi? i nazwisko:
Telefon:
e-mail:
Kurs w Tarnowie:
Zapytanie:
Podaj wynik:
+
=


Oferta


Kurs operatora koparko??adowarki Tarnów

i wiele innych maszyn do robót ziemnych i drogowych tj:

- koparko??adowarki kl.III,

- koparki jednonaczyniowe kl. III i II,

- ??adowarki jednonaczyniowe kl. III i II,

- walca drogowego,

- spycharki kl. III i II,

- równiarki kl. III,

- betoniarki kl. III

- zag?szczarki, przecinarki, narz?dzia udarowe r?czne,

- frezarki do nawierzchni dróg kl. III

- skrapiarki do nawierzchni bitumicznych kl. III

- remontery nawierzchni kl. III

- maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III,

- zespo??y maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III 

- zespo??y maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych kl. III

- spr???arki przewo??ne kl. III

- elektrownie polowe kl. III

Zapraszamy na najbli??sze szkolenie - nabór trwa !!!

 

    Katalog stron    Katalog SEO